Descripció de la modalitat Dual

En la modalitat Dual del grau d’educació primària de la FEPTS, l’estudiantat combina, des de l’inici, dos escenaris formatius: una Escola d’Educació Primària i la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. L'estudiant és un aprenent en l’entorn professional on s’exerceix la professió per la qual es forma i prepara amb contacte directe amb l’alumnat i les/els docents del centre educatiu.

Avantatges d'estudiar Dual

  • Combinar teoria i pràctica des de l'inici dels estudis
  • Afavorir la integració dels aprenentatges realitzats en els dos escenaris formatius.
  • Millorar la preparació professional en les competències necessàries per exercir de mestra/e.
  • Comprovar si la professió i formació triada és la més adequada per a la persona.
  • Afavorir l’accés laboral en acabar la formació.
  • Adquisició d’una de les mencions que ofereix el grau (Educació Musical, Educació Física, Anglès, STEM i Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat) i/o ser mestre generalista.

Compromisos de l'estudiant

  • Integració a la vida de l’escola des de l’inici dels estudis, adoptant el doble rol d’estudiant i aprenent.
  • Implicar-se en la relació de la teoria i la pràctica de les escoles mitjançant la matèria d’Integració que es realitza cada curs.