Normativa de la titulació

Aplicació de gestió de pràctiques: [Modalitat Dual MATÍ]       [Modalitat Dual TARDA]       [Pla Bilingüe]     [Tarda]

ECTS

44 ECTS

Matèries

Annex 3. Informe d'avaluació (aquest document substitueix l'annex 3 dels dossiers)

1. Normativa

2. Organització

2.1 Requisits previs

  • Pràctiques 1: sense prerequisits
  • Pràctiques 2: 90 ECTS incloent Pràctiques 1
  • Pràctiques 3: 97 ECTS matèries didàctico-disciplinàries / Pràctiques 2 / matèries específiques de menció (veure prerequisits)

2.2 Calendari de pràctiques

3. Centres de pràctiques

4. Informació per als tutors

5. Documentació