Normativa de la titulació

Aplicació de gestió de pràctiques: [Modalitat Dual MATÍ]       [Modalitat Dual TARDA]       [Pla Bilingüe]     [Tarda]

ECTS

44 ECTS

Matèries

1. Normativa

2. Organització

2.1 Requisits previs

  • Pràctiques 1: sense prerequisits
  • Pràctiques 2: Haver superat 100987 Pràctiques 1
  • Pràctiques 3: Haver superat 100889 Pràctiques 2

2.2 Calendari de pràctiques

  Dual Bilingüe
1r curs Integració  
2n curs Pràctiques 1 Pràctiques 1
3r curs Pràctiques 2 Pràctiques 2
4t curs Pràctiques 3 Pràctiques 3

3. Centres de pràctiques

4. Informació per als tutors