SUÏLS SUBIRA, JORDI

Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD
Perfil académico: Doctorado
Departamento: FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN
Email: jordi.suils@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos 1 VARIACIÓN Y SOCIOLINGÜÍSTICA
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 1 VARIACIÓN Y SOCIOLINGÜÍSTICA
Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos 2 OCCITANO REFERENCIAL II
GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL 2 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y DIGITAL
Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos 3 LITERATURA OCCITANA I
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 3 OCCITANO REFERENCIAL II
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 3 SINTAXIS CATALANA
Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos 4 SINTAXIS CATALANA
Grado en Educación Primaria 4 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS IV
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 5 LITERATURA OCCITANA I
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS IV

Investigación

Grupo de investigación: Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu (OLLPP)
Publicaciones Año Autores Tipo
La llengua en una relació canviant entre l'individu i l'espai 2020 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Anotaciones sobre el occitano con espacial atención al aranés 2018 Suïls, J. Capítol de llibre d'investigació
Entre gerundis i participis de present en català medieval 2018 Suïls Subirà, Jordi Article d'investigació
'B'èm tots vaduts parièr': sobre la modalitat evidencial en gascó 2017 Suïls, J. Capítol de llibre d'investigació
Modality markers in Gascon, between grammar and stylistic variation 2015 Suïls, Jordi; Ribes, Salomé Article d'investigació
Les construccions en gerundi i participi. Les clàusules absolutes 2013 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Trilingual Education in the Aran Valley: Occitan, Catalan and Spanish 2011 Suïls J. Capítol de llibre d'investigació
Eth discors des pirenencs ena literatura pirenenca 2010 Suïls J Capítols altres llibres
Microvariation in Catalan and Occitan complementizers: the so-called expletive se 2010 Rigau G; Suïls J Article d'investigació
Aranés de referéncia e occitan referenciau. Eth besonh d’un modèl sople 2010 Pojada P, Arrous B, Suïls J & Taupiac J Capítol de llibre d'investigació
Rellampandinga. Etnotextos ribagorçans 2010 Sanmartín J A, Sistac R & Suïls J. Editor llibre d'investigació
El canvi lingüístic al Pont de Suert, vint anys després (estudi en temps real a partir de l'estudi en temps aparent de 1986) 2010 Suïls J, Ariño S, Alturo N & Turell M T Acta congrés
Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l'occità 2010 Suïls J, Sistac R, Rigau G Acta congrés
Uèit poèmas d'Ausiàs March revirats a l'occitan 2009 Suïls J. Traducció capítol amb aportació
Termières lingüistiques e lingüistes ena termièra. Per ua gramatica entar aranés: a propòsit d'ua Gramatica aranesa recenta 2009 Suïls J Ressenya
Pour une étude intégrée des variétés romanes des Pyrénées: l'approche de G. Rohlfs à la lumière de nouvelles données 2009 Suïls J, Sistac R, Rigau G Acta congrés
Les Relacions interlingüístiques al Pirineu central en una perspectiva diacrònica. Aportacions des de la sintaxi 2008 Suïls J Article d'investigació
Les dinàmiques lingüístiques a la frontera. Realitats locals i realitats administratives en els processos de minorització: Ribagorça i Aran a l'inici del segle XXI 2008 Suïls J Article d'investigació
Els auxiliars haver i ser en alt ribagorçà: una aproximació 2008 Suïls J Article d'investigació
Frontières politiques et attitudes linguistiques: Occitan en Catalogne espagnole et Catalan en Aragon 2007 Suïls J, Huguet A Capítol de llibre d'investigació
Les Pyrénées et la condition minoritaire. Le discours littéraire en occitan et en catalan au milieu du XXe siècle 2007 Suïls J Acta congrés
La comunidad lingüística del Valle de Arán 2007 Suïls J, Huguet A Capítol de llibre d'investigació
Ribagorça: llengua en conflicte o llengua en pau? 2006 Suïls J, Sistac R Article d'investigació
Literatura pirinenca i discurs pirinenc 2006 Suïls J Article d'investigació
El Pirineu i la construcció nacional: El fet literari gascó a l'inici del segle XX i la seua relació amb l'àmbit català (Camelat, Sarrieu, Condò) 2006 Suïls J Article d'investigació
Els auxiliars haver i ser en alt ribagorçà 2006 Suïls J Article d'investigació
Miquèu de Camelat, escriptor pirinenc 2006 Suïls J Acta congrés
Tres lenguas oficiales para una escuela. El modelo aranés 2005 Suïls J, Huguet Á. Capítol de llibre docent
SAURA RAMI, José Antonio (2003): Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas, Saragossa: Institución 'Fernando el Católico' / Gara d'Edizions, 417 p. 2005 Suïls J Ressenya
Maurice ROMIEU / André BIANCHI, La lenga del trobar / La langue du trobar. Précis de gramatica d'occitan ancian / Précis de grammaire d'ancien occitan. 2002, 199 p. Maurice ROMIEU / André BIANCHI, Ini 2005 Suïls J Ressenya
Entre la prosperitat econòmica i el manteniment de la llengua a la Vall d'Aran 2004 Suïls J, Huguet A, Lapresta C. Capítol de llibre docent
L'occità, llengua de la Vall d'Aran 2004 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Un modelo de educación trilingüe. El sistema educativo del Valle de Arán. Descripción, actitudes y perspectivas 2004 Huguet Á, Suïls J, Lapresta C Article d'investigació
Es vèrbs conjugadi. Morfologia verbau aranesa 2003 Barès V, Lamuela X, Suïls J, Vergès F Llibre d'investigació
La tasca normativitzadora per a l'occità aranès. Coexistència de normes i interferència lingüística 2003 Suïls J, Huguet A Article d'investigació
De Benasquensi quae dicerem… 2002 Suïls J, Saura J A Article d'investigació
Paden, W.D. (1998) An Introduction to Old Occitan. Nova York, The Modern Language Association of America. 2002 Suïls J Ressenya
Fernández Rei, F. & Santamarina Fernández, A. (eds.) (1999) Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Composte 2002 Suïls J Ressenya
Langue occitane et identité territoriale dans le Val d'Aran 2002 Suïls J Article d'investigació
Aportacions a la teoria de la interdependència lingüística a partir de l'anàlisi de tres models d'escolarització plurilingüe a la Vall d'Aran 2002 Suïls J, Huguet A Article d'investigació
Una enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d'Aran. Comparació entre la situació a l'any 2000 i la situació a l'any 1984 2001 Suïls J, Huguet A, Lapresta C Article d'investigació
Educació trilingüe a la Vall d'Aran. Una anàlisi en termes d'interdependència lingüística 2001 Suïls J, Huguet A, Lamuela X Article d'investigació
The Occitan Speech Community of the Aran valley 2001 Suïls J, Huguet A. Capítol de llibre d'investigació
Lenguaje y éxito escolar en bilingües: un caso de desequilibrio entre lenguas en contacto 2000 Huguet A, Janés J, Suïls J. Capítol de llibre d'investigació
Identitat, actituds e possibilitats de promocion dera lengua 2000 Suïls J, Huguet A, Janés J, Llurda E Article d'investigació
Les actituds lingüístiques en els escolars de la frontera catalanoaragonesa 2000 Huguet A, Suïls J, Janés J Article d'investigació
The occitan language in the Aran Valley 1999 Suïls J, Furness R Article d'investigació
Llengües en contacte i actituds lingüístiques. El cas de la frontera catalano-aragonesa 1998 Huguet À, Suïls J. Llibre d'investigació
Multilingüisme a la Vall d’Aran. Identitat i transmissió de l’aranès 1998 Suïls J, Garreta J, Huguet A, Llurda E Informes de recerca
La no concordança dels verbs intransitius en català nord-occidental 1998 Alonso H, Suïls J. Article d'investigació
Influència del prestigi de les llengües en les actituds lingüístiques dels escolars: el cas de Catalunya i l’Aragó catalanòfon 1997 Huguet A, Suïls J Article d'investigació
La crítica literària de Joan Fuster 1995 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Elements per a una construcció 1993 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
La morfologia verbal de subjuntiu al Segrià 1993 Alonso H, Suïls J Article d'investigació