Horarios 2023/24

Dual

Horarios

Grupo dual (mañana)
1º semestre 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso
2º semestre 1º curso 2º curso 3º curso  
Grupos partidos Dual mañana

Grupo dual (tarde)
1º semestre 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso
2º semestre 1º curso 2º curso 3º curso  

Calendarios de integración

Actividades formativas integradoras

Bilingüe

Grupo bilingüe (mañana)
1º semestre 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso
2º semestre 1º curso 2º curso 3º curso