RIBERA MORENO, JORDI

Categoría:
Perfil académico: Grado / licenciatura / ingeniería superior
Departamento: Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya)
Dirección electrónica: jordi.ribera@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
Grado en Educación Primaria 2 PRÁCTICAS I

Investigación

Proyectos de investigación Fecha inicio Fecha fin Investigadores principales
Estratègies per a la integració d'aprenentatges en la formació dual: experimentació d'activitats formatives i observació de l'actuació mitjançant tècniques 'd'amics crítics' entre docents universitari 19/06/2018 31/12/2021 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ